2 jaar beperkte garantie op elektronicaproblemen en 6 maanden op batterijproblemen.

Onze garanties gaan in op de dag van aankoop.

Garantie is niet van toepassing indien:
-de garantieperiode is verstreken,
-het garantielabel is gebroken of verwijderd,
-garantiecertificaat verloren
-het product is gewijzigd of gerepareerd door een niet-geautoriseerd servicecentrum of personeel,
-het defect was onderhevig aan misbruik, oneigenlijk gebruik dat niet in overeenstemming was met de instructies in de producthandleiding, of omgevingsomstandigheden die ernstiger zijn dan die gespecificeerd in de handleiding en specificatie.
-de productgarantie voor landen die geen deel uitmaken van de Europese ruimte is niet van toepassing behalve het Verenigd Koninkrijk.
-Wij dekken geen fouten veroorzaakt door een ongeval, verwaarlozing, verkeerd gebruik of normale slijtage