Privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

We beschouwen het waarborgen van het recht op bescherming van persoonlijke gegevens als een fundamentele Smart Balance-verbintenis, daarom zullen we alle nodige middelen en inspanningen besteden om uw gegevens te verwerken in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR"), evenals met alle andere wetgeving die van toepassing is op het Roemeense grondgebied. Omdat transparantie een van de belangrijkste principes van dit wettelijk kader is, hebben we dit document opgesteld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en beschermen wanneer u met ons communiceert over producten en diensten. inclusief onze website of mobiele applicaties.
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid periodiek bij te werken en aan te passen om eventuele wijzigingen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken of wijzigingen in wettelijke vereisten weer te geven. In het geval van dergelijke wijzigingen, zullen we de gewijzigde versie van het privacybeleid op onze website weergeven. Controleer daarom regelmatig de inhoud van dit privacybeleid.
Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen
Smart Balance is de handelsnaam van Evo Belgium, een rechtspersoon met de Belgische nationaliteit, met maatschappelijke zetel te Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, Belgiëmet unieke fiscale registratiecode BE0746715205 (hierna “Smart Balance” of ons "). In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de exploitant wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken.
Omdat we altijd openstaan ​​voor uw mening en u alle aanvullende informatie verstrekken die u nodig heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, raden we u aan contact op te nemen met de Smart Balance Data Protection Officer via sales@smartbalanceshops.com of per post of koerier naar het adres Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, België - met de vermelding: ter attentie van de Smart Balance Verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Over het algemeen verzamelen we uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u, zodat u controle heeft over het soort informatie dat u ons verstrekt. Wij ontvangen bijvoorbeeld als volgt informatie van u:
Wanneer u een Smart Balance-account aanmaakt, stuurt u ons: uw e-mailadres, voor- en achternaam;

Binnen je persoonlijke pagina (Mijn Account) in het Smart Balance platform kun je aanvullende informatie toevoegen, zoals: foto, geslacht, nickname, gsm-nummer, vast nummer, geboortedatum, opleidingsniveau, afleveradressen, alternatief adres e- post, bankkaartgegevens, enz.;
Wanneer u een bestelling plaatst, verstrekt u ons informatie zoals: het gewenste product, voor- en achternaam, afleveradres, factuurgegevens, betaalmethode, telefoonnummer, bankkaartgegevens, etc.
Ook bieden wij u de mogelijkheid om u via uw Facebook- of Google-account te registreren op het Smart Balance-platform. Als u voor een van deze opties kiest, wordt u doorverwezen naar een pagina die wordt beheerd door Facebook Inc / Google LLC, waar zij u zullen informeren over de overdracht van uw gegevens naar Smart Balance. U kunt het privacybeleid van Facebook en Google bekijken via de volgende links:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy

We kunnen ook bepaalde informatie over uw gedrag tijdens uw bezoek aan onze website of het gebruik van uw smartphone verzamelen en verder verwerken om uw online ervaring te personaliseren en u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw profiel. wij nodigen u uit om hierover meer te weten te komen door de sectie over de doeleinden van de verwerking hieronder te raadplegen.
Op onze website en in de smartphone-applicatie kunnen we informatie opslaan en verzamelen in cookies en vergelijkbare technologieën, volgens het Cookiebeleid.
Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens, opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in bijzondere categorieën persoonsgegevens. We willen ook geen gegevens verzamelen of verwerken over minderjarigen onder de 16 jaar.

Wat zijn de doeleinden en gronden van de verwerking?
Wij zullen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Om in uw voordeel Smart Balance-diensten te leveren.
Dit algemene doel kan, indien van toepassing, het volgende omvatten:
a) Het aanmaken en beheren van de rekening binnen het Smart Balance platform;
b) Orderverwerking, inclusief overname, validatie, verzending en facturatie;
c) Oplossen van annuleringen of problemen van welke aard dan ook met betrekking tot een bestelling, de gekochte goederen of diensten;
d) Het retourneren van de producten volgens de wettelijke bepalingen;
e) Terugbetaling van de waarde van de producten volgens de wettelijke bepalingen;
f) Het verstrekken van financiering via eCredit, in samenwerking met onze partners Cetelem en BRD Finance;
g) Uitgifte van de Smart Balance-kaart van Revolut;
h) Het leveren van ondersteunende diensten, inclusief het beantwoorden van uw vragen over uw bestellingen of Smart Balance-goederen of -diensten of het Smart Balance-partnernetwerk.
De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is in de meeste gevallen noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst tussen Smart Balance en u. Ook zijn bepaalde verwerkingen die onderhevig zijn aan deze doeleinden vereist door de toepasselijke wetgeving, waaronder belasting- en boekhoudwetgeving.

2. Om onze diensten te verbeteren
We willen je altijd de beste online winkelervaring bieden. Om dit te doen, kunnen we bepaalde informatie over uw kopersgedrag verzamelen en gebruiken, kunnen we u uitnodigen om tevredenheidsvragenlijsten in te vullen na het voltooien van een bestelling of kunnen we, rechtstreeks of met de hulp van partners, marktonderzoek en -onderzoek uitvoeren.
We baseren deze activiteiten op ons legitieme belang om zaken te doen en zorgen er altijd voor dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast.

3. Voor marketing
Wij willen u op de hoogte houden van de beste aanbiedingen voor de producten/diensten die u interesseren. In dit verband kunnen we u elk type bericht sturen (zoals: e-mail / sms / telefoon / mobiele push / webpush / enz.) Met algemene en thematische informatie, informatie over producten die vergelijkbaar of complementair zijn aan de producten die u hebt gekocht informatie over aanbiedingen of promoties, informatie over producten die zijn toegevoegd in de sectie "Mijn account / winkelwagen" of de sectie "Account / favorieten" of als u interesse hebt getoond om ze te kopen, evenals andere commerciële communicatie zoals marktonderzoek en opinie polls, en we kunnen gepersonaliseerde aanbevelingen tonen op de website en in de smartphone-app. Om u te voorzien van informatie die voor u interessant is, kunnen we bepaalde gegevens over uw kopersgedrag (bijv. bekeken producten / toegevoegd aan uw verlanglijst / gekocht) gebruiken om een ​​profiel voor u aan te maken. Wij zorgen er altijd voor dat een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met uw rechten en vrijheden en dat de beslissingen die op basis daarvan worden genomen, geen rechtsgevolgen voor u hebben en u niet in vergelijkbare mate beïnvloeden.
In de meeste gevallen baseren we onze marketingcommunicatie op uw voorafgaande toestemming. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw toestemming intrekken door:
- Het wijzigen van de instellingen in het klantaccount in de sectie "Mijn abonnementen";
- Toegang tot de afmeldlink die wordt weergegeven in de berichten die u van ons ontvangt; of door
- Contact opnemen met Smart Balance via de hierboven beschreven contactgegevens.
In bepaalde situaties kunnen we onze marketingactiviteiten baseren op ons legitieme belang bij het promoten en ontwikkelen van ons bedrijf. In elk geval waarin we informatie over u gebruiken voor ons legitieme belang, zorgen we ervoor en nemen we alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast. U kunt ons echter op elk moment, op de hierboven beschreven wijze, vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden stop te zetten, en wij zullen uw verzoek in behandeling nemen.

4. Om onze legitieme belangen te verdedigen
Er kunnen situaties zijn waarin we informatie gebruiken of doorgeven om onze rechten en zaken te beschermen. Deze kunnen zijn:
- Maatregelen om de website en gebruikers van het Smart Balance platform te beschermen tegen cyberaanvallen:
- Maatregelen om frauduleuze pogingen te voorkomen en op te sporen, met inbegrip van de overdracht van informatie aan de bevoegde overheidsinstanties;
- Maatregelen om diverse andere risico's te beheersen.
De algemene basis van dit soort verwerking is ons legitieme belang bij het verdedigen van onze commerciële activiteiten, met dien verstande dat we ervoor zorgen dat alle maatregelen die we nemen een evenwicht garanderen tussen onze belangen en uw fundamentele rechten en vrijheden.
Ook baseren wij de verwerking in bepaalde gevallen op wettelijke bepalingen zoals de verplichting om te zorgen voor de bescherming van goederen en waarden die door de toepasselijke wetgeving op dit gebied wordt geboden.
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Als algemene regel slaan we uw persoonsgegevens op zolang u een account heeft op het Smart Balance-platform. U kunt ons op elk moment vragen om bepaalde informatie te verwijderen of uw account te sluiten, en wij zullen op dergelijke verzoeken reageren, onder voorbehoud van het bewaren van bepaalde informatie, ook na het sluiten van uw account, indien vereist door de toepasselijke wetgeving of onze legitieme belangen.

Aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven
Waar van toepassing kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens van u doorgeven aan of toegang verlenen tot de volgende categorieën ontvangers:
- bedrijven binnen dezelfde groep van bedrijven als Smart Balance;
- Smart Balance partnernetwerk;
- koeriersdiensten;
- betalings- / bancaire dienstverleners;
- aanbieders van marketing-/telemarketingdiensten;
- dienstverleners op het gebied van marktonderzoek;
- verzekeringsmaatschappijen;
- IT-dienstverleners;
- andere bedrijven waarmee we gezamenlijke programma's kunnen ontwikkelen om onze goederen en diensten op de markt aan te bieden.

Als we een wettelijke verplichting hebben of als het nodig is om een legitiem belang te verdedigen, kunnen we bepaalde persoonsgegevens ook aan openbare autoriteiten bekendmaken.
Wij zorgen ervoor dat de toegang tot uw gegevens door privaatrechtelijke derden plaatsvindt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en vertrouwelijkheid van informatie, op basis van met hen gesloten contracten
Naar welke landen wij uw persoonsgegevens doorgeven

Momenteel bewaren en verwerken we uw persoonsgegevens in Roemenië.
We kunnen echter bepaalde van uw persoonsgegevens doorgeven aan entiteiten die zich in de Europese Unie of buiten de Unie bevinden, ook in landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft erkend.
We zullen altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke internationale overdracht van persoonlijke gegevens zorgvuldig wordt beheerd om uw rechten en belangen te beschermen. Overdrachten aan dienstverleners en andere derden zullen altijd worden beschermd door contractuele verbintenissen en, in voorkomend geval, door andere garanties, zoals standaard contractbepalingen uitgegeven door de Europese Commissie of certificeringsregelingen, zoals
Privacyschild voor de bescherming van persoonsgegevens die vanuit de EU naar de Verenigde Staten worden overgedragen.
U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens om meer te weten te komen over de landen waarnaar we uw gegevens overdragen, evenals over de garanties die we hebben ingesteld met betrekking tot deze overdrachten.
Hoe we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens beschermen

We doen er alles aan om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met de industrienormen.
De overdracht van uw persoonlijke gegevens gebeurt met behulp van de modernste versleutelingsalgoritmen en wordt opgeslagen op beveiligde servers, terwijl gegevensredundantie wordt gegarandeerd.
We gebruiken PayU-betalingsverwerkingsdiensten om betalingen te doen. Alle betalingsinformatie wordt gecodeerd met behulp van HTTPS-technologie met TSL 1.2-codering.
Ondanks de maatregelen die zijn genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waarschuwen wij u dat de overdracht van informatie via internet, in het algemeen of via andere openbare netwerken, niet volledig veilig is, het risico bestaat dat de gegevens worden gezien en gebruikt door derden partijen. onbevoegde partijen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke kwetsbaarheden in systemen die buiten onze controle liggen.
Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt inzage vragen in uw gegevens, eventuele fouten in onze bestanden corrigeren en/of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of om naar de rechter te stappen. Indien van toepassing heeft u mogelijk ook het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Meer informatie over elk van deze rechten kan worden verkregen door de onderstaande tabel te raadplegen.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Let op het volgende als u deze rechten wilt uitoefenen:


Identiteit.
We nemen de vertrouwelijkheid van alle records die persoonlijke gegevens bevatten serieus. Stuur ons daarom uw verzoeken met betrekking tot dergelijke gegevens met behulp van het e-mailadres van uw Smart Balance-account. Anders behouden wij ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren door om aanvullende informatie te vragen om uw identiteit te bevestigen.
vergoedingen.
We brengen u geen vergoeding in rekening om enig recht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, tenzij uw verzoek om toegang tot informatie ongegrond, repetitief of buitensporig is, in welk geval we een redelijk bedrag in rekening brengen. in zulke omstandigheden. We zullen u informeren over eventuele kosten voordat we uw aanvraag behandelen.
Reactietijd.
We streven ernaar om binnen maximaal een maand op geldige verzoeken te reageren, tenzij dit bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt gedaan, in welk geval we binnen maximaal twee maanden zullen reageren. We laten het je weten als we meer dan een maand nodig hebben. Het kan zijn dat we u vragen of u ons precies kunt vertellen wat u wilt ontvangen of waar u zich zorgen over maakt. Hierdoor kunnen we sneller handelen en de reactietijd op uw verzoek verkorten.

Rechten van derden.
Wij hoeven niet aan een verzoek te voldoen als dit nadelige gevolgen zou hebben voor de rechten en vrijheden van andere betrokkenen.
Doelrechten Beschrijving:
Toegang U kunt ons vragen:
• om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken;
• u een kopie van deze gegevens te bezorgen;
• om u andere informatie te verstrekken over uw persoonsgegevens, zoals de gegevens die we hebben, waarvoor we ze gebruiken, aan wie we ze bekendmaken, of we ze naar het buitenland overdragen en hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, welke rechten u heeft, hoe kunt u een klacht indienen, waar wij uw gegevens vandaan hebben, voor zover de informatie nog niet aan u is verstrekt door deze informatie.
Rectificatie
U kunt ons vragen uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
We kunnen proberen de juistheid van de gegevens te verifiëren voordat we deze corrigeren.
Gegevens verwijderen U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, maar alleen als:
• ze zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of
• u heeft uw toestemming ingetrokken (indien de gegevensverwerking was gebaseerd op toestemming); of
• een wettelijk recht van verzet uitoefenen; of
• ze zijn onrechtmatig verwerkt; of
• wij hebben hierin een wettelijke verplichting.
Wij zijn niet verplicht om gevolg te geven aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:
• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; of
• voor het vinden, uitoefenen of verdedigen van een recht in de rechtbank.
Er zijn bepaalde andere omstandigheden waarin we niet verplicht zijn om te voldoen aan uw verzoek om gegevens te verwijderen, hoewel dit de twee meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarin we dit verzoek kunnen weigeren.
Houd er rekening mee dat voordat u dit recht uitoefent, u alle documenten met betrekking tot bestellingen van Smart Balance moet downloaden van uw Smart Balance-account en moet opslaan, ongeacht of de facturering aan u of aan een andere natuurlijke of rechtspersoon is gedaan (zoals zijn: facturen , garantiebewijzen). Als u dit niet doet voordat u uw recht op verwijdering uitoefent, verliest u al deze documenten en kan Smart Balance ze niet verstrekken, zoals van toepassing, omdat het proces van het verwijderen van gegevens en account Smart Balance, met al zijn gegevens en documenten, is een onomkeerbaar proces.
Beperking van gegevensverwerking
U kunt ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, maar alleen als:
• hun nauwkeurigheid wordt betwist (zie de paragraaf rectificatie), om ons in staat te stellen hun nauwkeurigheid te verifiëren; of
• de verwerking is onrechtmatig, maar u wilt niet dat de gegevens worden verwijderd; of
• ze zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar u hebt ze nodig om een recht in rechte vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
• U hebt gebruikgemaakt van uw recht om bezwaar te maken en de verificatie van onze rechten is aan de gang.
Wij mogen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking indien:
• we hebben uw toestemming; of
• om een recht voor de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
• ter bescherming van de rechten van Smart Balance of een andere natuurlijke of rechtspersoon.


Gegevensportabiliteit
U kunt ons vragen om u persoonlijke gegevens te verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt en automatisch leesbaar formaat, of u kunt verzoeken dat deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder worden "overgedragen", maar in elk geval alleen als:
• de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met u; en
• de verwerking gebeurt automatisch.
Oppositie
U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden prevaleren boven dit belang.
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering), zonder opgave van een reden, in welk geval wij deze verwerking zo snel mogelijk zullen beëindigen.
Automatische besluitvorming
U kunt verzoeken dat u niet wordt onderworpen aan een uitsluitend op automatische verwerking gebaseerde beslissing, maar alleen wanneer die beslissing:
• juridische gevolgen voor u heeft; of
• u op een vergelijkbare manier en in significante mate beïnvloedt.
Dit recht is niet van toepassing wanneer het besluit dat is genomen na de automatische besluitvorming:
• wij verplicht zijn om een overeenkomst met u aan te gaan of aan te gaan;
• wettelijk is toegestaan en er voldoende waarborgen zijn voor uw rechten en vrijheden; of
• is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In Roemenië zijn de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming de volgende:
Nationale Autoriteit Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, postcode 010336, Boekarest, Roemenië
Telefoon: +40.318.059.211 of +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Zonder afbreuk te doen aan uw recht om te allen tijde contact met de toezichthoudende autoriteit op te nemen, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen, en we beloven dat we er alles aan zullen doen om eventuele problemen in der minne op te lossen.

We herinneren u eraan dat u op elk moment contact kunt opnemen met de Smart Balance Data Protection Officer door uw verzoek op een van de volgende manieren te verzenden:
- per e-mail naar: sales@smartbalanceshops.com
- per post of koerier naar het adres: Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, België - met vermelding ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming Smart Balance.

EVO Belgium SNC
VAT 0746715205
Adres: Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, België
Telefoon: +32 470 86 14 85
Email: sales@smartbalanceshops.com