De producten die u terugstuurt moeten zich in dezelfde staat bevinden als waarin u ze heeft ontvangen;

 

De terugzending moet gebeuren met de originele labels intact, het originele garantiebewijs en alle documenten waarmee het product werd geleverd;

 Het geretourneerde product moet vergezeld gaan van de accessoires en geschenken waarmee het werd geleverd;

 

Als u meerdere producten van dezelfde soort heeft gekocht en u wilt ze allemaal terugsturen, zorg er dan voor dat slechts één product niet verzegeld is. De andere producten worden alleen teruggenomen als ze verzegeld zijn;

Wij accepteren geen producten waarmee is geknoeid, producten die tekenen van slijtage of overmatig gebruik vertonen, krassen, kerven, deuken, mechanische en elektrische schokken en producten die accessoires missen;

Wij accepteren geen producten waarvan het besturingssysteem of andere software of beperkingen die bestonden op het moment van levering zijn gedeïnstalleerd of gewijzigd (bijvoorbeeld elektrische fabrieksbeperking op maximale snelheid of maximaal vermogen, firmware software geïnstalleerd op de moederborden van producten zoals Hoverboard, Elektrische scooter, Bromfiets, enz.)

 

Het ophalen van producten door de detailhandelaar zal worden geweigerd indien zich in het retourpakket andere producten bevinden dan die welke voor terugzending in aanmerking komen;

 

De Koper heeft het recht de Overeenkomst te herroepen, d.w.z. één of meer producten van een online bestelling te retourneren, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de Koper de bestelling/producten/laatste product van een bestelling (voor bestellingen met meerdere leveringen) in ontvangst neemt, zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de leveringskosten.

 

De termijn van 14 kalenderdagen verwijst naar de termijn waarbinnen de Koper, per e-mail aan sales@smartbalanceshops.com of door het invullen van het retourformulier, het voornemen moet melden om het (de) product(en) terug te sturen.

 

Na de datum van de mededeling van het voornemen tot terugzending heeft de Koper 14 kalenderdagen de tijd om ervoor te zorgen dat het (de) terug te zenden product(en) Smart Balance bereikt.

 

Afhaaladres voor retourzendingen: Fabriekstraat 34, Hal 13, 3800, Sint-Truiden, België.

Contactnummer voor retourzendingen: +32 470 861 485

 

De waarde van de geretourneerde producten wordt aan de klant terugbetaald binnen 14 dagen na ontvangst van de retourintentie van de klant, maar niet voor ontvangst van het/de product(en) en controle van de producttoestand, volgens het Europese wettelijke kader.

 

Indien het product wordt teruggestuurd in een staat waarin het niet meer als nieuw kan worden verkocht (beschadigde verpakking, ontbrekende accessoires, beschadigd product, enz.), behouden wij ons het recht voor een vergoeding aan te rekenen om het product opnieuw conform te maken, of om het prijsverschil te dekken dat voortvloeit uit de verkoop van het opnieuw verzegelde product. Op verzoek van de koper en alleen als wij volledige leveringsinformatie ontvangen (bv. adres, volledige naam, telefoonnummer van de levering, enz.), kunnen wij het product opnieuw verzenden, waarbij de leveringskosten voor rekening van de koper zijn.

 

Waardevermindering van geretourneerde producten

Aangezien de koper bij online verkoop niet de mogelijkheid heeft om de producten te controleren voordat het contract wordt gesloten, heeft de koper het recht om van het contract af te zien. Om dezelfde reden mag de koper de door hem gekochte producten testen en controleren voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 

Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, moet de koper ze op dezelfde manier hanteren en inspecteren als hij in een echte fysieke winkel zou mogen doen. Het testen van een hoverboard zal bijvoorbeeld gebeuren op een schone vloer en niet buiten of in een park. Het testen gebeurt ook over een afstand van 100-500 meter en niet over een afstand van X km.

 

De koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de eigenschappen en de werking van de producten vast te stellen.

 

Indien de koper het herroepingsrecht uitoefent nadat hij de producten meer heeft gebruikt dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen, is de koper aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten.

 

De buiten- en binnenverpakking, folies, beschermingsmateriaal en documenten, alsmede andere accessoires of voorwerpen in de dozen van de producten, maken integraal deel uit van het product.

 

Indien het geretourneerde product niet conform is en conform moet worden gemaakt, zal Smart Balance dit per e-mail en telefonisch aan de klant meedelen, met vermelding van de kosten om het product conform te maken. De kosten omvatten de waarde van de te vervangen onderdelen, arbeid voor vervanging, herconditionering en het verschil tussen de oorspronkelijke waarde van het product en de doorverkoopwaarde van het gebruikte product, indien het product niet meer "als nieuw" kan worden verkocht. Voor duidelijkheid, zal Smart Balance 5-50% van de totale prijs van het product, afhankelijk van productvoorwaarde behouden.


Onze producten hebben een standaardgarantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop, voor gebreken/productfouten, in overeenstemming met het wettelijke kader van de EU.

Voor service-/garantieaanvragen kunt u ons bellen op: +32 470 861 485 of e-mail ons op sales@smartbalanceshops.com.

In het geval van een defect bij levering, gelieve te noteren dat u wettelijk een periode van 2 maanden heeft om ons op de hoogte te brengen van het defect, en wij zullen zorgen voor een Service/Garantie interventie, om het/de defecte onderdeel/onderdelen te vervangen en het product functioneel en visueel conform te maken.