2 jaar beperkte garantie voor elektronicaproblemen en 6 maanden voor batterijproblemen.

Onze garanties gaan in op de dag van aankoop.

Garantie is niet van toepassing als:

-de garantieperiode is verstreken,

-het garantielabel is gebroken of verwijderd,

-verloren garantiecertificaat

-het product is gewijzigd of gerepareerd door een niet-geautoriseerd servicecentrum of personeel,

-het defect was onderhevig aan misbruik, oneigenlijk gebruik dat niet in overeenstemming was met de instructies in de producthandleiding, of omgevingscondities die ernstiger waren dan die gespecificeerd in de handleiding en specificatie.

-de productgarantie voor landen die geen deel uitmaken van de Europese ruimte is niet van toepassing behalve het Verenigd Koninkrijk.

-We dekken geen fouten die zijn veroorzaakt door een ongeluk, verwaarlozing, misbruik of normale slijtage