gebruiksvoorwaarden

1. Definities

 

 

1.1. In dit document hebben de volgende termen met een hoofdletter, tenzij de context anders aangeeft, de onderstaande betekenis:

 

HANDELSMERKEN: vertegenwoordigen de handelsmerken van Smart Balance Technology Srl, zoals, maar niet beperkt tot, de naam Smart Balance.

 

SITE: vertegenwoordigt de Internet SITE van Smart Balance, die zich bevindt op www.smartbalanceshops.com, waardoor de GEBRUIKER toegang heeft tot informatie over diensten en producten die worden aangeboden / geleverd door Smart Balance in het netwerk van Smart Balance-winkels.

 

Smart Balance: vertegenwoordigt het bedrijf Evo België, met hoofdzetel in CROKAERT AVENUE 72, zip 1150 SINT PIERRE WOLUWE, stad Brussel, land BELGI en met de unieke registratiecode BE0746715205.

 

GEBRUIKER: vertegenwoordigt de persoon die toegang heeft tot de SITE, voor privé- of professionele doeleinden en die de ALGEMENE VOORWAARDEN van deze SITE heeft aanvaard en in die zin aan alle vereisten van het registratieproces voldoet;

 

MISLEIDIG GEBRUIK: vertegenwoordigt het gebruik van de SITE op een manier die in strijd is met de praktijk in het veld, de regelgeving en de geldende wetgeving of op een andere manier die Smart Balance-schade kan veroorzaken.

 

2. Site-inhoud

 

2.1. De informatie die op de SITE wordt gepubliceerd, is informatie van algemeen belang over Smart Balance, de door haar verkochte producten, haar partners en andere informatie die door Smart Balance als interessant wordt beschouwd voor GEBRUIKERS.

 

2.2. De informatie wordt meestal gratis ter beschikking gesteld aan GEBRUIKERS. Smart Balance behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten op de SITE te implementeren die tegen betaling aan GEBRUIKERS worden aangeboden.

 

2.3. Smart Balance is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de SITE, respectievelijk op het ontwerp en de inhoud ervan, evenals op alle handelsmerken die in de naam zijn geregistreerd en op de SITE zijn gepubliceerd

 

De GEBRUIKER heeft de verplichting om alle intellectuele eigendomsrechten van Smart Balance, voorzien door de geldende wetgeving, te respecteren.

 

3. Gebruik van de site

 

 

3.1. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de SITE te openen en te gebruiken voor doeleinden en met middelen die geen misbruik vormen.

 

  4. Beperking van aansprakelijkheid Smart Balance Technology Srl

 

4.1. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de SITE. Smart Balance is niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door fouten, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie die op de SITE is gepubliceerd of bijgehouden, die niet te wijten is aan haar schuld. GEBRUIKERS kunnen gedetailleerde informatie vinden in het netwerk van Smart Balance-winkels.

 

4.2. Als de prijzen of andere details met betrekking tot de producten / acties onjuist zijn weergegeven, ook vanwege het feit dat ze onjuist in de database zijn ingevoerd, behouden wij ons het recht voor om de levering van het betreffende product te annuleren en de klant telefonisch / e op de hoogte te stellen - zo snel mogelijk mailen over de fout, als het product nog niet is afgeleverd.

 

4.3. De kenmerken van de op de SITE gepresenteerde producten zijn overgenomen/beschikbaar gesteld door fabrikanten en/of leveranciers en Smart Balance aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie.

 

4.4. De prijzen van de producten op deze SITE zijn informatief en kunnen onaangekondigde wijzigingen ondergaan. De promoties die op de SITE worden gepresenteerd, zijn geldig in de genoemde periode / in het geval dat een periode niet wordt vermeld, zijn ze geldig binnen de limieten van de beschikbare voorraden. De prijzen die op de SITE worden weergegeven, zijn niet identiek aan die in het Smart Balance-winkelnetwerk, dus er kunnen verschillen zijn tussen de prijs van het product dat op de SITE wordt weergegeven en de prijs die wordt weergegeven in het Smart Balance-winkelnetwerk. Bestellingen waarvan de op de SITE bestelde producten een lagere prijs hebben dan de prijs die wordt weergegeven in de Smart Balance-winkels, blijven geldig en worden gehonoreerd in de volgorde van hun registratie op de SITE en afhankelijk van de beschikbare voorraadlimiet voor elk product in de bestelling. Alle producten die op deze SITE worden gepresenteerd, zijn beschikbaar binnen de beschikbare fysieke voorraad. In geval van uitputting van de voorraad zal de Smart Balance vertegenwoordiger alternatieven aanbieden door andere gelijkaardige producten te presenteren qua uiterlijk en technische specificaties bij het bestelde product waarvan de voorraad uitgeput is.

4.5. Ook worden de afbeeldingen bij wijze van voorbeeld op de SITE gepresenteerd en kunnen de geleverde producten op enigerlei wijze afwijken van de afbeeldingen als gevolg van wijzigingen in functies, ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikanten.

 

4.6. Een vooraf besteld product is een product dat moet worden gelanceerd en dat vóór de lancering kan worden gekocht. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de releasedatum en prijs van het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Vooraf bestelde producten worden op dezelfde manier aan de winkelwagen toegevoegd als elk ander product in de online winkel. Door een pre-order te doen, zorgt u ervoor dat u het product direct na lancering ontvangt en dat u profiteert van een zeer goede prijs. De vooraf bestelde producten worden geleverd op de dag van lancering of binnen 1-2 werkdagen na lancering, als het product op de dag van lancering in de Smart Balance-voorraad aanwezig is. Als het product na de lanceringsdatum in het bezit van Smart Balance aankomt, zal de levering binnen 1-2 werkdagen plaatsvinden vanaf het moment dat het product in de Smart Balance-voorraad komt. Pre-orders worden op dezelfde manier betaald als een normale bestelling, via een van de geaccepteerde betaalmethoden. In elk van de situaties (betaling bij levering of online betaling) is het noodzakelijk om te wachten op bevestiging per telefoon of e-mail van een operator, wanneer het product beschikbaar komt. Je kunt een pre-order op elk moment annuleren. Als deze laatste al betaald is, kun je ervoor kiezen om het bedrag terug te storten of je rekening te crediteren voor een volgende bestelling.

 

4.7. In het geval van koelkasten met de specificatie van een omkeerbare deur, om de richting van de deuropening (indien nodig) te veranderen, informeren wij u over het volgende:

 

• Neem contact op met de technische dienst die vermeld staat op het garantiecertificaat van het product;

 

• Deze service kan tegen betaling worden uitgevoerd, afhankelijk van de fabrikant.

 

Opmerking - elke ongeoorloofde interventie leidt impliciet tot het verlies van de productgarantie

 

4.8. Smart Balance behoudt zich het recht voor om informatie op de SITE aan te vullen en te wijzigen.

 

4.9. Elk probleem dat wordt veroorzaakt door de producten en / of diensten die op de SITE worden gepresenteerd, zal door de GEBRUIKER in der minne worden opgelost binnen 15 werkdagen vanaf de datum van schriftelijke kennisgeving van de problemen.

 

5.0. Smart Balancenu is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, rechtszaken, claims, onkosten of andere aansprakelijkheden, indien deze direct worden veroorzaakt door het niet naleven van de Algemene Voorwaarden.

 

5.1. Smart Balance is niet verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet-functioneren van de site, noch voor schade die voortvloeit uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde links die op de site zijn gepubliceerd.

 

5.2. De internetbrowser gebruiken. Smart Balance garandeert een optimaal gebruik van de Site door minimaal gebruik van Internet Explorer 6.

 

5.3. We informeren u dat eventuele klachten met betrekking tot de esthetische gebreken van de producten in aanmerking zullen worden genomen en alleen zullen worden geanalyseerd als ze binnen de eerste 48 uur vanaf het moment van ontvangst van het product worden geclaimd.

5.4. De betaalwijzen voor het afronden van een online bestelling zijn: onder rembours, online met bankkaart, betaalopdracht. Als u kiest voor online betaling per bankkaart, informeren wij u dat de betalingsregistratie geen garantie biedt voor de bevestiging en levering van de bestelling. Als de bestelling niet wordt bevestigd, wordt het betaalde bedrag zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening.

 

5.5. De registratie van de bestelling vertegenwoordigt niet de bevestiging ervan. Nadat de bestelling is geplaatst, wordt deze door onze operators verwerkt om de leveringsdetails te bevestigen en vast te stellen. De levertijd is 1-5 werkdagen vanaf orderbevestiging.

 

 

5.6. Tijdens de paasvakantie, in de winter, van het Black Friday-evenement, evenals tijdens de hele andere campagnes van het bedrijf, kan de verwerking van een bestelling en de levering tussen 7-10 werkdagen duren.

 

5.7. Wanneer u verzegelde audio- of video-opnamen (games, films, muziek, enz.) koopt, controleer dan de integriteit en de inhoud ervan bij ontvangst van het pakket. Eventuele latere klachten met betrekking tot het ontbreken van de activeringscode of de cd worden niet in behandeling genomen. "

 

6. Toegang tot de SITE www.smartbalanceshops.com - impliceert de aanvaarding van de GEBRUIKERS dat hun persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt door het bedrijf Smart Balance. De doeleinden van de verwerking van deze gegevens zijn: het creëren van een database voor statistische rapporten, informatie over de acties van het Smart Balance-winkelnetwerk of over andere acties of activiteiten die Smart Balance uitvoert via elk communicatiemiddel (post, e-mail, telefoon , sms, enz.). Smart Balance Technology Srl is de enige eigenaar van de informatie die via deze site wordt verzameld. Smart Balance Technology Srl verbindt zich ertoe dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt door verkoop, gedeeltelijke openbaarmaking of verhuur. De enige uitzonderingen op deze regel zijn de directmarketingoperator die verschillende specifieke acties uitvoert die zijn overeengekomen door Smart Balance, op basis van een NDA (Non-Disclosure Agreement) en een contract, beide gevalideerd door de juridische afdeling en instellingen die betrokken zijn bij het leveren van de aanvraagservice voor het verkrijgen van een financieringsoplossing.

 

7. Gegevensverzameling - gebeurt via verschillende manieren en specifieke tools, zoals: professionele software voor het volgen van verkeer, toepassing voor het beheren van nieuwsbrieven, door de verschillende contactformulieren op de site die door gebruikers worden ingevuld, in databases op te slaan, door online vragenlijsten enz.

 

We gebruiken IP-adressen om het surfgedrag te analyseren, de site te beheren, gebruikersinteresses bij te houden en demografische informatie te verzamelen voor intern gebruik. Al deze hebben tot doel het gebruiksgemak van de site te vergroten en informatie te publiceren die zo relevant mogelijk is voor de interesses van gebruikers. IP-adressen hebben niets te maken met persoonlijke informatie.

 

8. Beperkte toegang en uitschrijving - er zijn gebieden op de site die registratie (zie Registratie) of abonnement (zie nieuwsbrief) vereisen. In het geval van de nieuwsbrief bevat elke editie/alert ook de manier om u af te melden; eenmaal toegang tot deze optie, wordt het afmelden onmiddellijk toegepast, er is geen verdere bevestiging van gebruikers vereist. Afhankelijk van het type registratie (aanmaken van een site-account, nieuwsbriefabonnement, online kredietaanvraag), kan de gebruiker worden gevraagd om gegevens zoals: naam, achternaam, e-mailadres, adres, CNP, bedrijf, enz.

In het geval van de aanvraag "Aanbevelen aan een vriend", wordt de naam en het e-mailadres gevraagd van de vriend van de persoon aan wie u een Smart Balance-product / nieuwsbrief wilt aanbevelen. De applicatie stuurt je vriend automatisch een e-mail om hem uit te nodigen om de site te bezoeken. Smart Balance bewaart deze informatie met als enig doel het versturen van deze unieke e-mail. Er zijn geen andere waarschuwingen / informatie naar het adres van de vriend gestuurd zonder zijn voorafgaande toestemming.

 

9. Cookies - de site www.smartbalanceshops.com maakt gebruik van cookies, dit zijn gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen en die informatie over hem bevatten. Het gebruik van het cookiemechanisme is een voordeel in het voordeel van bezoekers, het maakt de opslag van site-navigatie-opties mogelijk, zoals de taal waarin de site wordt weergegeven, het type filters dat wordt toegepast om bepaalde pagina's weer te geven, opslag van gebruikersnaam en wachtwoord voor snelle toegang tot site-inhoud. Het niet accepteren van een cookie betekent niet dat de gebruiker de toegang wordt ontzegd om door de site te bladeren, om de inhoud ervan te lezen. Met behulp van cookies kunnen site-eigenaren de interesses van gebruikers volgen en segmenteren naar bepaalde delen of toepassingen van de site, waardoor ze vervolgens de browse-ervaring kunnen verbeteren, relevante inhoud voor de gebruiker kunnen introduceren, enz. Sommige van onze zakenpartners gebruiken cookies op onze site, bijvoorbeeld degenen die adverteren. We hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies.

 

10. Links - deze site bevat links naar andere sites. Smart Balance Technology Srl is niet verantwoordelijk voor het door hen gehanteerde privacybeleid. We raden u aan om vooraf de wettelijke voorwaarden en andere informatie met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie te raadplegen. De regels in deze tekst zijn alleen van toepassing op de informatie die op deze site wordt verzameld.

 

11. Meldingen en acties met betrekking tot informatie over gebruikers - op schriftelijk verzoek van gebruikers, gedateerd en ondertekend, verzonden naar het adres Smart Balance, verbindt zij zich ertoe: a) aan sollicitanten te bevestigen of zij al dan niet persoonsgegevens zullen verwerken; dit gebeurt gratis, eenmaal per jaar; b) om de gegevens waarvan de verwerking niet in overeenstemming is met de bepalingen van wet nr. 1 gratis te corrigeren, bij te werken, te blokkeren, te verwijderen of om te zetten in anonieme gegevens. 677/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens; c) de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker stop te zetten, indien hij daarom verzoekt.

 

12. Communicatie van wijzigingen Als de identificerende informatie van een gebruiker verandert (zoals een postcode) of als een gebruiker zich wil afmelden voor onze diensten, zullen we ervoor zorgen dat de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. door de gebruiker. Dit kan op de aanmeldpagina of via het contactformulier.

 

Elke wijziging in de voorwaarden van dit beleid zal per e-mail aan gebruikers worden gecommuniceerd, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze, indien van toepassing, openbaar maken. Gebruikers kunnen al dan niet instemmen met het gebruik van de informatie voor andere doeleinden. We zullen de informatie gebruiken in overeenstemming met het beleid op grond waarvan de informatie is verzameld.

 

13. Beveiliging Deze site neemt alle beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de persoonlijke informatie van onze gebruikers te beschermen. Bij het invullen van persoonlijke gegevens op onze site wordt de informatie zowel offline als online beschermd. Alle persoonlijke informatie wordt verwerkt via beveiligde pagina's die gebruikmaken van het SSL-coderingssysteem, gemarkeerd met een hangslotsymbool onderaan het browservenster van Microsoft Internet Explorer.

 

 

Voor meer informatie over de beveiligingsnormen die op deze site worden toegepast, gaat u naar de sectie Contact.

 

Door akkoord te gaan met dit "Privacybeleid", nemen gebruikers alle risico's die zich voordoen volledig op zich.

 

 

WETGEVING

Wet nr. 363/2007: bestrijding van onjuiste praktijken van handelaren in relatie tot consumenten en harmonisatie van regelgeving met Europese wetgeving inzake consumentenbescherming

 

Wet nr. 449/2003: betreffende de verkoop van producten en de daaraan verbonden garanties

Bestelnr. 21/1992: over consumentenbescherming

Bestelnr. 34/2014: over consumentenbescherming bij het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten op afstand. Klachten van zakelijke klanten worden niet in behandeling genomen.

Informatie over eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines - Bijlage IV van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie van 10 november 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines.

Informatie over eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines - Bijlage IV van Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de Commissie van 10 november 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp die van toepassing zijn op huishoudelijke afwasmachines.